Våra erbjudanden

Boxhill Recruitment erbjuder headhunting och rekrytering av kvalificerade ledare och medarbetare inom IT till Svenskt näringsliv och offentliga sektorn. Vi bär med oss en gedigen erfarenhet av rekrytering av CIO, IT-chefer och andra ledande roller och specialistbefattningar inom IT. En av våra våra styrkor är att vi sätter oss in er verksamhet, kultur, mål och visioner. Tillsammans skapar vi en tydlig bild över vem du behöver rekrytera. Vilka egenskaper, drivkrafter och kompetenser som behövs för att skapa resultat i just din verksamhet. Vår uppgift är att matcha er strategi med rätt människor.

Boxhills metoder och verktyg, tillsammans med våra erfarna rekryteringskonsulter gör att vi kan identifiera den bästa kandidaten för en specifik tjänst.

Boxhill erbjuder annonserad rekrytering och search, eller en kombination av dessa metoder. Metodval baseras på ert behov, rekryteringsstrategi och kandidatmarknaden, detta för att uppbringa en så snabb och kostnadseffektiv rekryteringsprocess som möjligt.

I de fall ni har egna kandidater men vill ha hjälp med ytterligare beslutsunderlag erbjuder vi second opinion och personbedömningar. Vi kan också genomföra genomlysning och kartläggning kring kandidaters bakgrund.

Vi värdesätter ett långsiktigt samarbete med våra klienter och åtar oss enbart uppdrag som vi är övertygade om att vi kommer att lösa på ett framgångsrikt sätt.