Grupp och ledarutveckling

Effektiva arbetsrelationer leder till engagemang och prestation!

För att företag ska kunna prestera efter sin högsta potential visar forskningen tydligt att det är viktigt att medarbetarna känner ett högt engagemang. De allra flesta medarbetare som känner högt engagemang vill också göra sitt allra bästa på jobbet och levererar då efter sin högsta potential.

 

VILL DU VETA MER?

Vill du att vi hör av oss?

Vill du att vi hör av oss till dig? Lämna ditt namn och din e-mail så hör av oss.

Boxhill erbjuder stöd inom ledarskap och grupputveckling

Effektiva arbetsrelationer är en förutsättning för att uppnå ett högt engagemang hos medarbetarna. Att företagets värderingar matchar den enskilde individens egna värderingar är också av stor vikt. Det har visat sig att gott ledarskap och goda arbetsrelationer höjer engagemanget hos personalen, precis som ett otillräckligt ledarskap ofta gör att anställda lägger sin energi på felaktiga saker och i värsta fall väljer att byta jobb.