Omställning och Jobbcoaching

Behöver du som arbetsgivare stöd vid omställning? eller behöver dina medarbetare stöd att hitta nya vägar inom arbetslivet?

Vi hjälper dig så att både arbetsgivare och medarbetare blir vinnare i det långa loppet!

Ibland behöver organisationer ställa om verksamheten, vilket kan innebära att värdefulla och uppskattade medarbetare antingen behöver ställa om sin kompetens eller i värsta fall lämna organsationen. Det är ofta en  påfrestande tid att gå igenom för både medarbetaren och arbetsgivaren. Hur jobbigt det blir och hur bra resultatet blir på lång sikt, avgörs av hur vi hanterar vår omställningsprocess.

Våra insatser blir effektiva, verklighetsförankrade och relevanta då vi kan jobba både coachande och rådgivande med expertkunskap om arbetsmarknaden.

Vi hjälper dig att komma ut ur omställningsprocessen starkare!

Vi kan hjälpa dig att komma igenom omställningsprocessen och se till att alla parter kommer ut på andra sidan starkare! Målet är att medarbetarna behandlas på bästa möjliga sätt, får rätt hjälp och stöd och hittar nya vägar i sitt arbetsliv. I många fall leder en omställning till nya möjligheter och en win-win situation för både arbetsgivaren och arbetstagaren även om resan dit ibland kan vara jobbig.

Strategiskt stöd & genomförande

Vi erbjuder både stöd som strategisk partner i Omställningsfrågor där vi hjälper dig som arbetsgivare att styra upp processen vad gäller både planering, kommunikation och rådgivning i omställningsprocessens olika faser.

Våra konsulter hjälper också till i den genomförande delen av processen i allt från enstaka medarbetare till större projekt. Vi levererar både coachande och rådgivande insatser samt träning i hur personen ska hantera de olika faserna i jobb-processen.

Våra erfarna coacher!

Boxhills jobbcoacher, karriärcoacher och strategiska omställningskonsulter är erfarna inom såväl strategiska som operativa insatser inom omställning, jobbcoaching, karriärvägledning, karriärrådgivning och karriärcoachning.

Kombinationen av omställnings- och rekryteringskompetens gör våra insatser mycket effektiva när det gäller att hjälpa en person vidare i sin karriär. Eftersom våra konsulter även har stor kunskap inom rekrytering, förstår vi arbetsmarknaden väl och står nära den och dess aktörer. Våra insatser blir effektiva, verklighetsförankrad och relevanta då vi kan jobba både coachande och rådgivande.

Skräddasydda Upplägg

Upplägget skräddarsys efter personens individuella önskemål och behov. De delar som brukar ingå i våra koncept är exempelvis:

-Vi Kartlägger tillsammans önskemål och behov i nästa karriärsteg. -Vi medvetandegör personen om kompetens, förmågor och drivkrafter med hjälp av samtal och tester. - Vi lägger tillsammans med individen upp ett både inspirerande och realistiskt mål för nytt jobb eller karriärutveckling.
- Vi lägger upp en strategi och en plan för att uppnå uppsatta mål.
- Vi hjälper till att ta fram och optimera CV och andra ansökningshandlingar.
- Vi ger rådgivning utifrån vår gedigna erfarenhet från arbetsmarknaden och rekrytering.
- Vi Hjälper personen att identifiera nätverk marknadsföra sig själva.
- Vi ger träning inför anställningsintervjuer.
- Vi fungerar som coacher, bollplank och rådgivare under hela omställningsprocessen.

Omställning, Jobbcoaching och karriärcoaching

Vi erbjuder både Jobbcoaching, som vi kallar det om en person inte kan vara kvar i organisationen och behöver hitta en ny sysselsättning. Vi erbjuder också Karriärcoaching i det fall en person ska vara kvar i företaget men behöver ställa om sin kompetens, eller om personer inom företaget har ett önskemål att komma vidare i sin karriär.

Vi erbjuder också strategiskt Omställningsstöd när en organisation har identifierat ett omställningsbehov och behöver hjälp att utreda, planera, kommunicera och driva omställningsprojektet.

VILL DU VETA MER?

Vill du att vi hör av oss?

Vill du att hör av oss till dig? Lämna ditt namn och din e-mail så återkommer vi till dej så snart vi kan.