Vi bygger framgångsrika organisationer!

Låt oss hjälpa dig!

Organisationer har olika behov under olika tider. Ibland växer verksamheten så det knakar och det finns stort behov av att hitta ny kompetens. Ibland kan det finnas behov om att ställa om kompetensen eller kanske till och med minska organisationer. Vi på Boxhill har lång erfarenhet inom Rekrytering och Talent management och kan hjälpa din organisation i alla dessa faser.

Vi har specialiserat oss på kompetens och branscher som är digitala eller tekniknära där vi förstår hela arbetsmarknaden mycket väl. Inom IT och Tech är det ofta stor konkurrens om kompetensen och av den anledningen har vi specialiserat oss på Headhunting och Executive search.

Läs mer om våra tjänster på våra undersidor!

VILKA EGENSKAPER, DRIVKRAFTER OCH KOMPETENSER BEHÖVS I JUST DIN VERKSAMHET?

Nyckeln till en framgångsrik tillsättning är att förstå vad organisationen vill uppnå. Vilken kompetens som behövs för att uppnå mål och visioner. Vid uppdragets start gör vi en gedigen förstudie för att ringa in vilket ledarskap som krävs för att föra verksamheten och medarbetarna framåt, mot målet. Har du andra behov, exempelvis att ställa om din organisation, att hjälpa medarbetare vidare i sina karriärer eller att utveckla grupper och ledare? Våra konsulter har bred kompetens inom talent management och expertkunskap av att hitta, utveckla och ställa om organisationer.