Behöver du rekrytera?

Låt oss hjälpa dig!

Har du svårt att rekrytera rätt person eller har du helt enkelt inte tid? Vi hittar de personer som gör skillnad hos dig!

Vi hittar rätt person till ditt team med hjälp av Executive Search, headhunting och rekrytering.

Vi åtar oss enbart rekryteringsuppdrag som vi är övertygade om att vi kommer att lösa på ett framgångsrikt sätt. Vi är stolta över våra kunder och att våra kundrelationer är långsiktiga. Våra kunder återfinns inom olika branscher och sektorer.

Har du redan kontakt med en person och behöver säkerställa att du anställer rätt person? Låt våra duktiga konsulter hjälpa dig med en ”second opinion”, ett beslutsunderlag i anställningsbeslutet. För att öka prestationen i er organisation erbjuder vi även karriärcoaching och grupputveckling.

Hör av dig till oss idag om du vill ha mer information om våra tjänster!

VILKA EGENSKAPER, DRIVKRAFTER OCH KOMPETENSER BEHÖVS FÖR ATT SKAPA VÄRDE I JUST DIN VERKSAMHET?

Nyckeln till en framgångsrik tillsättning är att förstå vad organisationen vill uppnå. Vilken kompetens som behövs för att uppnå mål och visioner. Vid uppdragets start gör vi en gedigen förstudie för att ringa in vilket ledarskap som krävs för att föra verksamheten och medarbetarna framåt, mot målet.