Rekrytering Stockholm

Behöver du som arbetsgivare göra en rekrytering i Stockholm? Behöver ni anställa en person till en chefsposition eller nyckelroll? Då är Boxhill det rekryteringsföretag ni söker! Vi har erfarenhet från en mängd rekryteringsuppdrag där vi tillsatt chefer, ledare och specialister inom IT, digitalt och teknik. Vi hittar rätt kandidater även till roller där konkurrensen om kompetensen är stor.

Rekrytering via headhunting

Boxhills rekryteringskonsulter arbetar proaktivt och målmedvetet för att hitta rätt kandidater, de anställda som gör skillnad hos dig som arbetsgivare och som hjälper er att nå era mål För att hitta rätt personer letar vi både i våra befintliga nätverk, vi tar nya kontakter med för oss både kända och okända individer som passar in på det ni söker. Vi tar alltid våra kontakter på ett diskret och professionellt sätt. Vi väntar inte på att rätt personer ska ta kontakt med oss, utan sätter oss i stället i förarsätet för att aktivt identifiera, attrahera och skapa intresse för tjänsten. De flesta kandidater vi presenterar är eftertraktade på arbetsmarknaden och nöjda på de tjänster de har idag. Av den anledningen krävs det att vi väcker deras nyfikenhet för den aktuella tjänsten för att ni ska hitta rätt person att anställa. .

Så lyckas ni med er rekrytering!

Det finns mycket som ska stämma när man rekryterar nyckelpersoner, chefer och specialister. Det finns gott om fallgropar under en rekrytering. Med vår långa erfarenhet som rekryterare har vi god kännedom om rekryteringsprocessen och hur man på bästa sätt attraherar intressanta kandidater. Våra tre viktigaste tips är:

  1. Ha en realistisk och gedigen kravprofil.
  2. Var tydliga med vad som är attraktivt med tjänsten.
  3. Se till att ha en kvalitativ och tillräckligt snabb process.

Ett fjärde tips är att inte låta första intrycket och magkänslan styra de beslut ni tar i rekryteringen allt för mycket. Det är lätt att missa de mest lämpade kandidaterna om man låter magkänslan styra för mycket Exempelvis kan personer som är mer introverta eller obekväma ha svårt att prestera i en intervju men det betyder inte alls att personen inte presterar i den aktuella rollen. En intervju är en obekväm situation för många och det finns stor risk att vi fattar beslut på fel grunder. Därför är det viktigt att ta hjälp av proffs när avgörande positioner och roller ska tillsättas.

Boxhills rekryteringsprocess

Boxhill har en väldokumenterad och genomarbetad process för att kunna garantera att vi uppnår de resultat vi utlovar. Vi börjar alltid ett uppdrag med att genomföra en analys av bland annat organisationens kultur och värdegrund, rollens utmaningar och vad målet med rekryteringen är. Analysen resulterar i en kravspecifikation för den aktuella tjänsten och det är denna kravspecifikation som ligger till grund för Boxhills fortsatta arbete. Beroende på uppdraget kommer Boxhill att utforma annonser som, efter att ni har godkänt dem, publiceras i de kanaler vi har kommit överens om. Samtidigt som det finns annonser publicerade kommer Boxhill att göra det vi gör bäst, nämligen att kontakta personer i våra nätverk som passar det ni eftersöker.

De kandidater som vi anser vara mest intressanta och kvalificerade kommer vi att göra intervjuer med. I ett nästa steg i rekryteringen kommer ni att få en genomgång av kandidaterna som verkar mest lämpade för tjänsten. Ni som kund, bestämmer sedan vilka personer ni vill intervjua. När ni väl har bestämt er för er slutkandidat hjälper Boxhill er att göra en fördjupad kandidatbedömning som kan innehålla referensintervjuer, tester av olika slag och en bakgrundskontroll.

Stöd av rekryterare

Vill ni sköta er rekrytering själva men ha ett erfaret stöd kan Boxhill hjälpa er i processen. Vi kan bland annat genomföra second opinion när ni har en kandidat ni vill anställa. Boxhill gör då en fördjupad bedömning baserad på tester och djupintervjuer. Vi kan kartlägga personens styrkor och utvecklingsområden och agera bollplank för er i ert slutgiltiga beslut. Vår erfarenhet och våra verktyg är ofta en stor hjälp på vägen mot ett beslut i en rekrytering. En bra rekrytering får många positiva effekter och det är därför ytterst viktigt att hitta rätt person.

Varför ska ni välja Boxhill för er rekrytering?

Boxhill är ett företag med lång erfarenhet av rekrytering inom IT, digitalt och teknik. Vi har hjälpt till att hitta många chefer, nyckelpersoner och ledare, är certifierade för en mängd värdefulla verktyg inom rekrytering och har ett brett nätverk att leta efter kandidater inom. Vi nöjer oss aldrig med att bara vara tillräckligt bra!

Hör av dig till oss om du har frågor kring din nästa rekrytering eller om du vill höra mer om vår process. Välkommen till oss på Boxhill!

Med många år i branschen har vi ett långt track record av lyckade rekryteringar.

Bakom varje rekrytering finns en gedigen relation mellan oss, företaget och den som anställs. Här följer ett axplock av tillsatta roller.

Lead Engineer

Enhetschef för kraftsystemapplikationer

Enhetschef inom krav och test till Division IT

Tillsatta tjänster