Rekrytering försäljningschef

En rekrytering av försäljningschef är en viktig process som kan resultera i många positiva effekter för ett företag. Det gäller då att man rekryterar rätt person med de egenskaper och kompetenser som krävs för rollen.

Många väljer att ta hjälp i rekryteringen av försäljningschef och vi på Boxhill har varit med och intervjuat tusentals kandidater till roller som försäljningschef, marknadschef, kommersiella chefer, affärsområdeschefer och andra nyckelpositioner. Vi kan ta hand om hela rekryteringen eller vara stöd i en del av den, oavsett hur stor del vi är i processen så får du hjälp av erfarna och kompetenta rekryterare med en bakgrund från seniora positioner i näringslivet. För oss är resultatet “tillräckligt bra” inte tillräckligt bra. Vi ser till att personen du anställer har de allra bästa förutsättningar för att prestera och göra skillnad hor er.

Rekrytera försäljningschef genom headhunting

Vi vet att de flesta eftertraktade personer inte aktivt söker jobb, de sitter oftast på positioner som de är nöjda med. Men vi vet också att när vi väl fått kontakt med en person och väckt dennes nyfikenhet och intresse, då finns det ändå goda chanser att personen faktiskt byter jobb. Hur gör vi för att hitta personer som inte söker jobb? Vi jobbar aktivt med våra aktiviteter ibland med stöd av annonsering och ibland endast genom uppsökande aktiviteter. Att jobba aktivt för att hitta intressanta kandidater betyder för oss att vi utnyttjar våra nätverk och kartlägger branscher där potentiella kandidater kan finnas. Vi kontaktar sedan diskret kända och okända personer och väcker deras intresse för tjänsten.

Grunden för att kunna väcka ett intresse hos en kandidat i en rekrytering av försäljningschef är att ha gjort ett bra förarbete. Hos oss på Boxhill betyder det att vi gör en analys av företagets kultur och värdegrund, av tjänstens utmaningar och målet med rekryteringen. Har vi en bra förståelse för tjänsten kan vi lättare väcka nyfikenheten hos kandidater och på det sättet till slut hjälpa er att anställa rätt person.

Assessments vid rekryteringen av försäljningschef

När vi har lyckats skapa intresse hos rätt kandidat och genom en telefonintervju kvalificerat matchning på en övergripande nivå bjuder vi in personen till en kompetensbaserad djupintervju. Detta moment genomförs innan vi presenterar några kandidater för er som kund. Det betyder att vi har en bra bild av kandidaterna vi presenterar.

När vi har en slutkandidat genomför vi en fördjupad bedömning av kandidaten för att säkerställa att personen har de kompetenser som efterfrågas och för att ni ska känna er helt säkra på att ni fattar rätt beslut. En fördjupad bedömning i en rekrytering av försäljningschef kan vara olika typer av tester, till exempel personlighetstester, motivationstester, värderingstester samt referensintervjuer och bakgrundskontroll.

Varmt välkommen till oss på Boxhill för er rekrytering av försäljningschef!

Med många år i branschen har vi ett långt track record av lyckade rekryteringar.

Bakom varje rekrytering finns en gedigen relation mellan oss, företaget och den som anställs. Här följer ett axplock av tillsatta roller.

Lead Engineer

Enhetschef för kraftsystemapplikationer

Enhetschef inom krav och test till Division IT

Tillsatta tjänster