Rekrytering av chefer i Stockholm

Behöver du rekrytera en chef i Stockholm? Då är det viktigt att ta hjälp av ett företag som har rätt nätverk och rätt kompetens för att hitta exakt rätt person för tjänsten. Det räcker inte att hitta någon som bara är tillräckligt bra för din chefsposition.

På Boxhill nöjer vi oss inte med good enough. Vi vill att det ska bli helt rätt person som kommer att prestera och göra stor positiv skillnad för ert företag. Boxhill är ett Chefsrekryteringsföretag med ett stort nätverk i Stockholm och har lång erfarenhet av att rekrytera chefer, nyckelpersoner och specialister. Vi vet vad som krävs för att hitta personen som gör skillnad hos er som kund!

Utmaningen med Chefsrekrytering

En chefstjänst är inte bara en tjänst som ska fyllas. En chef ska inspirera, engagera och utveckla andra. Det är med andra ord en ytterst viktig roll som kräver rätt person. Många av de kandidater som efterfrågas i en chefsrekrytering sitter redan på tjänster där de är nöjda. Chefsrekryteringsföretag i Stockholm behöver med andra ord arbeta med att göra rätt målgrupp intresserad av organisationen som rekryterar och den aktuella tjänsten.

Vi på Boxhill vet att vi inte uppnår ett gott resultat genom att publicera annonser på valda plattformar, det krävs mer än så för att rekrytera en bra chef. När vi rekryterar chefer i Stockholm ser vi till att använda alla våra nätverk för att nå ut brett. Vi kontaktar både personer som vi känner sedan tidigare och personer som är nya för oss som vi bedömer har potential att kunna uppfylla kraven och önskemålen som finns angående tjänsten.

Boxhill – Chefsrekryteringsföretag med en strukturerad process

Boxhill har en väldokumenterad och genomarbetad process för att hitta rätt personer vid rekrytering av chefer. Processen börjar med att vi tillsammans med er som kund analyserar ert företags kultur och värdegrund, tjänstens utmaningar och målet med rekryteringen. Resultatet av analysen är en uppdragsbeskrivning som innefattar kravspecifikation och även andra dokument som sedan är grunden till det fortsatta arbetet. Boxhill utgår från uppdragsbeskrivningen i kontakten med kandidater och skriver även annonser utifrån den. Annonserna får ni som uppdragsgivare självklart godkänna innan de publiceras i valda kanaler. Annonserna är bara en del i att nå ut till rätt målgrupp. Den andra, större och viktigare, delen för att få kontakt med rätt personer är Boxhills sökarbete, headhunting och search; kärt barn har många namn. När vi searchar uppfyller kravspecifikationens förutsättningar och önskningar. De personer som vi bedömer har rätt kompetens för den aktuella rollen tar vi sedan diskret kontakt med.

När vi har fått kandidater intresserade genomför vi kompetensbaserade djupintervjuer för att bedöma kandidaternas potential att prestera i den roll som chefsrekryteringen gäller. Självklart får kandidaterna även en presentation av företaget och rollen för att båda sidor ska kunna ta ställning till om det är av intresse att fortsätta processen.

Nästa steg är att ni som kund får ett antal kandidater som Boxhill har presenterat för er. Bland de utvalda kandidaterna väljer ni sedan vilka ni vill träffa för en intervju. Vi agerar självklart bollplank om ni vill ha hjälp i beslutet kring den fortsatta processen. Vår rekommendation är att intervjuerna ska ske så snart som möjligt efter att kandidaterna har presenterats. Många gånger är det eftertraktade personer som kontaktas i en chefsrekrytering och det är därför viktigt att hålla uppe tempot i processen så att kandidaterna inte får ett erbjudande från annat håll och därmed försvinner ur rekryteringsprocessen. Det är tyvärr ett vanligt problem i rekrytering att personer får andra jobb under tiden.

Det slutgiltiga steget i en rekrytering av chefer är självklar att erbjuda en slutkandidat jobbet. När ni väl har en kandidat ni vill erbjuda tjänsten erbjuder Boxhill att göra en fördjupad bedömning av personen så att inga tveksamheter kvarstår kring personen. Den fördjupade bedömningen kan innehålla referensintervjuer, bakgrundskontroll och tester, personlighetstester, begåvningstester, färdighetstester, motivationstester och andra assessments.

Tips för en lyckad chefsrekrytering

Vårt första och främsta tips för att ha en lyckad chefsrekrytering är att ta hjälp av proffs. Det finns många fallgropar att trampa på under vägen till att anställa en chef. Utan gedigen erfarenhet är det lätt att resultatet blir en felrekrytering. Det viktigaste under en chefsrekrytering är tre saker, tre saker som vi på Boxhill alltid är ytterst noggranna med:

  1. Skapa en realistisk och gedigen kravprofil.
  2. Var tydliga med vad som är attraktivt med tjänsten.
  3. Se till att ha en bra och tillräckligt snabb process.

Det är också viktigt att tänka på att inte låta magkänslan styra för mycket i rekryteringen av en chef. Det är lätt att bländas av en person som gör ett strålande första intryck, men det är lika lätt att på grund av första intrycket missa personer som mer lämplig kompetens och som i slutändan kanske är den bästa kandidaten och som skulle prestera bäst i den aktuella tjänsten. En blyg eller introvert person som inte är helt bekväm i intervjusituationen kan mycket väl vara den som bästa för jobbet, men kanske inte alltid är den som presterar bäst i intervjun. Den person som glänser och övertygar under intervjuerna kan vara en person som inte är den bästa matchningen. Att rekrytera en chef är inte lätt, men det är av yttersta vikt att det blir rätt – ta därför alltid hjälp av ett kompetent chefsrekryteringsföretag!

Om du ska rekrytera en chef i Stockholm så kan du vara säker på att Boxhill har det rätta nätverket och rekryteringskompetensen! Varmt välkommen att höra av dig till oss på Boxhill om du har några frågor eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i din nästa chefsrekrytering!

Med många år i branschen har vi ett långt track record av lyckade rekryteringar.

Bakom varje rekrytering finns en gedigen relation mellan oss, företaget och den som anställs. Här följer ett axplock av tillsatta roller.

Enhetschef för kraftsystemapplikationer

Enhetschef inom krav och test till Division IT

Manager Cloud Platform

Tillsatta tjänster