Så pitchar du IT-jobbet rätt och attraherar de hetaste kandidaterna!

Har du ansvar för att hitta en medarbetare som ska genomföra en förändring, ro iland ett viktigt projekt eller utveckla en innovativ lösning? Rör det sig dessutom om en kompetens som inte finns i överskott? Då är det dags att finslipa din pitch! Här är sex steg som leder till att du lyckas.

Fina fiskar hugger inte på trista beten

Att rekrytera utan pitch är som att meta utan mask. Vill du få napp när du headhuntar, gäller det att agna kroken med ett lockande bete. 

När det handlar om kompetens som det råder brist på behöver du tänka till lite extra. Den största utmaningen brukar vara att först och främst få kontakt med rätt person och därefter kunna göra hen intresserad av tjänsten, särskilt om personen ifråga redan har ett bra jobb och uppvaktas av flera företag. Tiden och energin du lägger på attraktiv kommunikation till din målgrupp kommer att avgöra resultatet i slutändan av processen. Du behöver helt enkelt skapa en bra pitch!

Steg 1: Vad värdesätter din målgrupp av kandidater i en anställning?

Börja med att skapa en lista över vad dina kandidater drivs av. Fråga kollegor eller vänner med liknande roller vad de värdesätter i en anställning. Är det frihet? Teamwork? Balans i arbetslivet? Utmaningar? Att få möjlighet att göra gott? Karriärmöjligheter? Personlig utveckling? Spännande tekniska miljöer? Trygghet?

En fråga som har seglat upp på topplistan av vad personer bryr sig om i arbetslivet nu post Corona, är möjligheten att jobba hemifrån. Att du som arbetsgivare är förberedd på frågan kan vara avgörande för många.

Gå tillbaka till listan vid några tillfällen och fyll på tills du känner att den är mättad.

Steg 2. Vilka behov du som arbetsgivare och den specifika rollen tillfredsställa?

I nästa steg gäller det att matcha listan över målgruppens drivkrafter med vad ni som arbetsgivare faktiskt kan tillfredsställa. Stryk de drivkrafter som ni inte kan möta och grönmarkera de ni kan tillgodose. Var noggrann med att måla upp en sann bild och nämn bara de erbjudanden som verkligen kan förverkligas.

Steg 3. Vilka delar av rollen är särskilt attraktiva och (gärna) unika?

Här gäller det att ta ett steg till. Fokusera på de områden som blev grönmarkerade och där ni som arbetsgivare har potential att särskilja er från konkurrenterna eller kandidaternas nuvarande arbetsgivare. Rannsaka dig själv; är det jag erbjuder verkligen unikt? Exempelvis på sådant som inte sticker ut i arbetslivet idag är att vara med på en förändringsresa eller en digital transformation. Det är punkter som absolut bör kommuniceras men som sällan blir anledningen att en person byter jobb eftersom de flesta företag är i samma situation. Vad skulle kunna få er drömrekrytering att faktiskt byta jobb och börja hos er? Välj ut 1–3 drivkrafter som ni vet attraherar målgruppen och som ni också kan leverera på.

Steg 4. Hur får vi eftertraktade kandidater att tro oss?

Nästa steg är att bygga upp en argumentation så att de kandidater vi vill locka till oss faktiskt ska tro er. Vad är det som visar på att ni kan uppfylla de drivkrafter som ni säger att ni kan uppfylla? Här måste ni ta fram konkreta exempel och presentera fakta som stödjer era det ni kommunicerar. Finns det enkäter, mätningar eller exempel på aktiviteter som ni har genomfört som visar på att ni erbjuder det ni säger att ni erbjuder? Om det saknas konkreta exempel och bevis så kan ni exempelvis intervjua någon av era senast anställda och få specifika citat som bevisar att verkligheten stämmer överens med det ni säger. 

Steg 5. Din sammanfattade kandidatpitch

Svaret på frågorna ovan och de punkter som du valt att trycka på mynnar ut i din kandidatpitch. Här ska det finnas ett kort och kärnfullt budskap som du alltid kan använda dig av för att sälja in tjänsten oavsett i vilket sammanhang du kommunicerar med kandidaten. I en platsannons så är det kandidatpitchen som ska få annonsen att glimra och glänsa. Om du träffar en person som skulle passa för tjänsten, exempelvis i en hiss, ska du under den tid det tar att komma till rätt våning kunna sälja in tjänsten på ett attraktivt och sanningsenligt sätt. När du genomför uppsökande aktiviteter som headhunting och search så är det pitchen som ska väcka kandidatens intresse för jobbet i första läget. 

Steg 6. Utmaningar med tjänsten som du bör kunna bemöta

I nästa steg och i fortsatt kontakt med kandidaten kan det också finnas frågor som du behöver kunna besvara på ett förtroendefullt sätt. Se därför till att även punkta ner eventuella utmaningar eller nackdelar med tjänsten och fundera över hur du kan vända tveksamheter till övertygande argument.

Tre ytterligare rekryteringstips för att lyckas nå ”heta” kandidater

  1. Satsa på employer branding!

Långsiktigt är det väl värt mödan att arbeta med företagets employer brand. Detta är dock ett kapitel för sig som kräver både strategi, taktik och genomförandeförmåga. Företag med ett starkt employer brand har mycket gratis i rekryteringsarbetet och har ofta avsevärt lättare att attrahera de personer de behöver anställa. De kan ofta ”fiska” framgångsrikt enbart med sitt varumärke. Innehållet i arbetsgivarens employer brand är också ofta en viktig del av pitchen.

  1. Gör processen kort!

När du rekryterar inom ett konkurrensutsatt område är det ännu viktigare att processen är effektiv ur kandidatens synvinkel. Väg planeringen och genomförandet av varje steg och varje möte på guldvåg. Vilken information är nödvändig för att kunna fatta ett välgrundat beslut om anställning? Vilken information är viktig för kandidatens beslutsprocess?

Om din process är onödigt tung eller långsam finns det en stor risk att kandidaten hoppar av för att det blir för ”besvärligt” eller orimligt tidskrävande att delta. Prioritera det som ger bäst och rätt information. Skippa möten, assessments eller processteg som inte är nödvändiga. Försök genomföra flera möten under samma tillfälle. 

  1. Håll tempot!

Även om en potentiell medarbetare inte är i någon annan rekryteringsprocess just då du träffar honom eller henne första gången, så kan det gå snabbt. Från en dag till en annan kan din drömkandidat få ett annat erbjudande. Det händer hela tiden. Var förberedd på hur du ska hantera detta!

Vill du ha mer hjälp eller undrar du över någonting, så finns vi bara ett mail eller samtal bort. Kontakta oss! Varmt lycka till med dina rekryteringar!

2021/10/13 av emelie