Utnyttja din Chefsrekrytering till att utveckla Ledningsgruppen!

När du gör en Chefsrekrytering kan du passa på att med hjälp av samma material få ytterligare positiva effekter för ledningsgruppen i stort.

När beslutet är taget att starta rekryteringen till en Ledningsgrupp följer oftast en fas av analys och utredning för att formulera vilken kompetens den nya gruppmedlemmen bör ha med sig. I denna fas undersöks vilken erfarenhet, vilka kunskaper och färdigheter behövs och minst lika viktigt, vilka personliga egenskaper krävs i rollen och värderingar och drivkrafter passar in i organisationen?

Ett ännu bättre underlag kan uppnås genom att genomföra en ”valideringsstudie” där vi  med hjälp av olika instrument och tester kan analysera och kartlägga den befintliga ledningsgruppens, kompetens, beteendeprofil och drivkrafter. Resultatet av kartläggningen används för att bedöma och fastställa vilken beteendeprofil och kompetens som önskas hos en framgångsrik kandidat och därmed få en kravspecifikation eller rekryteringsprofil.

Uppnå ytterligare värde ”på köpet”

Materialet som erhålls i valideringsstudien kan också användas framgångsrikt för att skapa utveckling och förbättring i Ledningsgruppen. Det finns goda möjligheter att i workshop-form arbeta med gruppens sammantagna profiler (grupprofil) och även individuella profiler. Resultat kan på detta sätt uppnås förhållandevis snabbt. Resultat som är rimliga att uppnå är exempelvis:

 • Förbättrade arbetsrelationer och kommunikation inom ledningsgruppen.
 • Öka förtroendet och tilliten inom gruppen.
 • Uppmärksamma risker för konflikter i och med olika beteendeprofiler och kommunikationsstilar.
 • Ökad självinsikt hos individer

Frågor som är intressanta att arbeta med i workshopen kan vara:

 • Är gruppen Homogen eller Heterogen beträffande beteenden och drivkrafter?
 • Vad får detta för konsekvenser?
 • Hur kan vi ta vara på möjligheterna med olikheter och hur kan vi minska risken för negativa konsekvenser?
 • Hur kan vi dra nytta av den unika kulturen i vår grupp? Vad behövs mer av?
 • Hur kan jag anpassa min egen ledarstil till mina medarbetares behov av ledarskap och kommunikation?

Sammanfattning

När du gör en Chefsrekrytering, passa på att få ytterligare positiva effekter med samma material.

 • Analysera behov av kompetens grundligt innan uppdraget startar.
 • Använd validerade verktyg och låt Ledningsgruppen bidra till att kartlägga beteendestilar och gruppkultur för att kunna utreda kandidaters lämplighet vad gäller personlighet och värderingar.
 • Använd materialet från valideringsstudier för att utveckla Ledningsgruppen

Förutom en lyckad chefsrekrytering kommer du att erhålla:

 • En ledningsgrupp med effektivare arbetsrelationer, bättre kommunikation och färre konflikter.
 • En ledningsgrupp med ökad självinsikt.
 • Ledare som är bättre på att förstå sina medarbetares behov av kommunikationsstil.

Lycka till med din rekrytering och tveka inte att kontakta oss på Boxhill för mer information.

2021/04/15 av Ann Bender