Fall inte i Avgångsvederlags-fällan!

Jag har träffat hundratals personer som söker nya utmaningar under mina år inom rekrytering. Många har tagit den där ”chansen” i form av ett avgångsvederlag. Och de var säkert värda det, allihop. Efter många år av hårt arbete där jobbet prioriterats, där familjen fått för lite tid, där fritidsintressen har fått stå tillbaka – äntligen får man en chans att prioritera annorlunda, slippa stressa och samtidigt ha en inkomst. Samtidigt har jag också upptäckt att detta allt för ofta resulterar i ett bakslag i karriären.

Det finns några saker som går att förbereda sig på om man överväger att ta ett avgångsvederlag, som kan göra att man undviker ”avgångsvederlags-fällan”

Det finns några faktum att ta hänsyn till

Varför har du lämnat?

Få företag betalar för att låta sina högst värderade medarbetare gå, det finns oftast en anledning som du behöver kunna resonera kring. Du behöver helt enkelt kunna förklara varför företaget väljer att låta dig gå och dessutom ger dig betalt under tiden. Faktum är att du vill svara på detta då det betyder att du får en chans att förklara och missförstånd kan undvikas. Du behöver kunna svara sanningsenligt, men samtidigt positivt, vilket inte alltid är det lättaste. Du ska under inga omständigheter tala illa om din f d arbetsgivare, även om du upplever att det finns skäl till detta. Ibland finns det också inskrivet i en persons anställningsavtal att själv kunna initiera en avgång med avgångsvederlag under vissa situationer.

Säkra upp ditt avtryck!

Säkra upp dina referenser innan du går. Se till att du avslutar din anställning på topp, det är så sin arbetsgivare kommer att minnas dig. Ett betyg räcker inte.

Det tar tid

Kanske viktigast av all – vänta inte för länge med att börja planera och agera för ditt nästa steg. Det tar längre tid än vad de flesta tror att hitta ett nytt jobb som passar just dig och bli en riktig och hållbar satsning. Vill du ha ledigt så kan det vara bättre att försöka förhandla tillträdesdag, semester eller liknande.

Hitta rätt i nästa steg

För att du ska ett jobb där du kan trivas och prestera så behöver du hitta en arbetsgivare där dina talanger, egenskaper och värderingar kommer till sin rätt, där du kan blomstra. Ju högre upp i hierarkin, desto fler individer kommer att konkurrera på varje position. Det är helt logiskt, det vet du om, och det gör att det oftast tar längre tid att hitta en rätt karriärmöjlighet för dig som har en hög befattning. Vänta inte med att börja göra aktiviteter för att hitta en ny karriär. Se till att nyorientera dig så snart du kan.

Var börjar jag?

För att komma igång kan du först ställa dig ett antal frågor:

 1. Vad vill du ha ut av din framtida karriär?
 2. I vilken kultur tas mina unika talanger och egenskaper tillvara bäst?
 3. Vilka organisationers värderingar passar ihop med mina?
 4. Vad vill jag göra mer av/mindre av?
 5. Hur kommer det att vara när jag börjar på mitt nya jobb, där jag kan prestera och trivas?
 6. Finns det hinder för att detta ska kunna bli verklighet? Hur kan dessa hanteras?
 7. Vilka aktiviteter kan jag göra för att jag ska hitta min nya karriär, den jag vill ha?

Tips på aktiviteter

 1. Uppdatera din LinkedInprofil (tips här) och sökordsoptimera den (tips här!)
 2. Aktivera ditt nätverk. Nätverka och berätta att du är intresserad av nya karriärmöjligheter men skriv inte detta i din titel på LinkedIn. Kommer du ihåg varför? – du är mer attraktiv om du har en anställning.
 3. Gå på möten hos Search- och Rekryteringsfirmor som passar in på ditt kompetensområde.
 4. Sök relevanta jobb, gå på möten för att öva och för att känna efter vad du vill.
 5. Ta gärna hjälp av din omgivning eller en coach för att bena ut vad du vill, vad du passar för och hur du kan presentera dig själv. Vissa företag kan erbjuda en jobbcoach som en del av avgångsvederlaget.

Vi på Boxhill rekryterar Chefer och nyckelpersoner inom IT.

Välkommen till oss om du söker en ny karriär inom vårt kompetensområde och varmt lycka till i din karriär!

2019/01/29 av Ann Bender