Rekrytering - Nyckelpostioner inom IT & Digital

Vår kärnverksamhet är att rekrytera nyckelpersoner och specialister genom Search och Headhunting!

Det är fortfarande stor efterfrågan vad gäller Specialister och Nyckelpersoner inom IT/digital kompetens och vi har stor vana vid att rekrytera eftertraktad kompetens. För att lyckas med dessa uppdrag arbetar vi med att ständigt bygga vårt nätverk av eftertraktad kompetens så att vi redan är i startblocken när ett behov uppstår. Vi lägger också stort fokus och mycket tid på uppsökande aktiviteter, search och headunting. Ofta handlar det om personer som är nöjda med sin nuvarande arbetssituation och inte aktivt söker jobb

Boxhill rekryterar till roller inom allt från strategiska roller, verksamhetsnära roller, design och teknik.   .

För att ett uppdrag ska bli framgångsrikt är ett nära samarbete och god förståelse för er som bolag av största vikt. Vår analys av ert rekryteringsbehov ligger till grund för hur vi mest effektivt finner rätt person.

Vilka egenskaper, drivkrafter och kompetenser behövs för att skapa värde i just din verksamhet?

Nyckeln till en framgångsrik tillsättning är att förstå vad organisationen vill uppnå. Vilken kompetens som behövs för att uppnå mål och visioner. Vid uppdragets start gör vi en gedigen förstudie för att ringa in vilket ledarskap som krävs för att föra verksamheten och medarbetarna framåt, mot målet.

Bli en del av vårt nätverk!

Med många år i branschen har vi ett långt track record av lyckade rekryteringar.

Bakom varje rekrytering finns en gedigen relation mellan oss, företaget och den som anställs. Här följer ett axplock av tillsatta roller.

Lead Engineer

Enhetschef för kraftsystemapplikationer

Enhetschef inom krav och test till Division IT

Tillsatta tjänster