Rekrytering av Ingenjörer och Tekniska specialister

Vi har kontakt med personerna som driver utvecklingen och formar framtiden

Teknikutvecklingen går allt snabbare och samhällets krav på digitalisering och automation ökar. I takt med det blir även kraven på ingenjörers IT-kunskap och förmåga att tänka i globala perspektiv också allt högre. Ingenjörer och tekniska specialister bidrar i hög grad till att driva utvecklingen och forma framtiden. Låt oss hjälpa er att hitta kompetensen som gör det möjligt!

På Boxhill har vi stor erfarenhet av att rekrytera till nyckelpositioner till olika branscher inom industri- och tekniksektorn. Vi är väl insatta i organisationers utmaningar att framgångsrikt utveckla produkter och tjänster som förenar människor och modern teknik.

Vi rekryterar till ledande befattningar inom teknik, tjänster inom R&D, projektledare, produktutvecklare samt kvalitets-, applikations-, och försäljningsingenjörer.

Vi är stolta över våra kunder som finns inom medtech-, transport-, fastighets- och energibranschen.

VILKA EGENSKAPER, DRIVKRAFTER OCH KOMPETENSER BEHÖVS FÖR ATT SKAPA VÄRDE I JUST DIN VERKSAMHET?

Ett nära samarbete och god förståelse för er som bolag är grunden för en lyckad rekrytering. Vår gemensamma analys av ert rekryteringsbehov ligger till grund för hur vi mest effektivt finner rätt person. Med en ständig nyfikenhet på ny modern teknik arbetar vi effektivt och framgångsrikt med search. Vi identifierar och utvärderar kandidater med rätt kvalifikationer utifrån vår kvalitetssäkrade rekryterings- och searchprocess.

Bli en del av vårt nätverk!