Rekryteringsföretag IT

Letar ni efter en ny talang inom IT? Behöver ni en person med specifika kompetenser som kommer att ha en nyckelroll i organisationen? Vill ni ha professionell hjälp av ett rekryteringsföretag inom IT som levererar en effektiv, kvalitativ och professionell process?

Boxhill är specialiserade på bland annat IT rekrytering i Stockholm och är stolta över att kunna hitta personer som uppfyller även de svåraste kraven.

Svårigheter med IT rekrytering i Stockholm

Det kan vara svårt att lyckas med sin rekrytering av kompetens inom IT i Stockholm. Kompetenta och erfarna personer inom området är eftertraktade och det är stor konkurrens om kompetensen. Boxhill använder därför sitt nätverk och söker upp personer som passar in på de krav och önskemål som finns. Vi tar diskret kontakt med, både kända och okända personer, som kanske inte aktivt söker nya utmaningar, men som passar in på rollen vi har i uppdrag att fylla. Genom ett intressant erbjudande som är attraktivt för målgruppen kan vi väcka ett intresse för tjänsten hos jus de personer ni vill anställa.

Framgångsrik rekrytering inom IT

Boxhill har en genomarbetad och väldokumenterad process för att framgångsrikt kunna rekrytera personer inom IT i Stockholm. Grunden i en framgångsrik rekrytering inom IT är att göra en analys av organisationen, tjänsten och målet med rekryteringen. Analysen resulterar i en kravspecifikation som både ligger till grund för eventuella annonser såväl som det material vi utgår ifrån när vi identifierar personer och presenterar tjänsten för utvalda kandidater.

Bland de kandidater som själva söker tjänsten, de som hittas i Boxhills nätverk och de vi kontaktar kommer vi göra ett urval. Vi bjuder in de mest lämpade kandidaterna på ett personligt möte på Boxhills kontor. När vi har ett antal personer som vi bedömer matchar era krav och önskemål presenterar vi dem för er på ett möte ofta hos er som kund. t. Sedan tar era egna intervjuer vid.

När en ni har valt ut en slutkandidat hjälper Boxhill till med en sista bedömning för att ni ska kunna känna er trygga med att det är rätt person ni anställer. För att säkerställa att det är rätt person kan vi göra tester, referensintervjuer och bakgrundskontroller.

Tre tips vid rekrytering inom IT i Stockholm

Med Boxhills gedigna erfarenhet som rekryteringsföretag inom IT har vi lärt oss vad som är avgörande för att lyckas med en rekrytering, speciellt då det är inom ett område där det kan vara svårt att hitta efterfrågad kompetens. Rekrytering inom IT är många gånger ett svårt område och det krävs engagemang för att hitta rätt person och rätt kompetens. Vill ni sköta rekryteringen av er nästa talang inom IT själva kan vi agera stöd i valda delar av processen. Vi kan till exempel agera bollplank innan ett avtal skrivs eller vara en second opinion när ni har en slutkandidat klar.

Våra tre bästa tips för att ni ska ha en så bra rekryteringsprocess som möjligt är:

  1. Upprätta en realistiskt och genomarbetad kravprofil.
  2. Var tydliga med vad som är attraktivt med tjänsten.
  3. Se till att ha en process som är kvalitativ och tillräckligt snabb.

Tar ni hjälp av oss på Boxhill för rekryteringen kan ni så klart känna er trygga med att vi har stor erfarenhet och hög kvalitet på alla delar i rekryteringsprocessen.

Varför ska ni välja Boxhill vid en IT rekrytering?

Boxhill har lång erfarenhet av rekrytering inom IT i Stockholm. Vi har ett optimalt nätverk för att hitta eftertraktade kompetenser och personer, och vi nöjer oss aldrig med att bara vara tillräckligt bra. Vi är dessutom certifierade i en mängd olika värdefulla verktyg som hjälper till att hitta och säkerställa att det är rätt person för just er nyckelposition eller chefsroll inom IT.

Varmt välkomna att höra av er för att få veta mer om vad vi kan erbjuda inom rekrytering inom IT i Stockholm.

Med många år i branschen har vi ett långt track record av lyckade rekryteringar.

Bakom varje rekrytering finns en gedigen relation mellan oss, företaget och den som anställs. Här följer ett axplock av tillsatta roller.

IT-Chef till Vasakronan

Hållbarhetschef till Swedish Space Corporation (SSC)

Enhetschef för IT Systemutveckling

Tillsatta tjänster