Headhunting Stockholm

Letar du efter ett headhuntingföretag i Stockholm för din nästa rekrytering? Har du svårt att få kompetenta kandidater att söka dina utannonserade tjänster?

Vi på Boxhill har specialiserat oss på att rekrytera och headhunta personer till ledande roller så som chefer, nyckelpersoner och specialister inom IT, digitalt och teknik. Vi tillsätter ofta roller som CIO, CTO, Utvecklingschefer, Affärsutvecklingschefer, Gruppchefer, Avdelningschefer, kommersiella chefer, Säljchefer, marknadschefer, Projektchefer, Teknikchefer, Produktionschefer, Konstruktionschefer, VD:ar med fler. Vi vet att det inte är framgångsrikt att vänta på ansökningar utan arbetar aktivt med headhunting för att hitta rätt chefer för våra kunder i Stockholm.

Vad gör ett headhuntingföretag?

Kort skulle man kunna säga att vi letar upp de personer som passar för en tjänst och ser till att väcka deras nyfikenhet för den och sedan ser till att, med hjälp av våra process och våra verktyg, säkerställa att rätt person med rätt profil och kompetens blir anställd.

Boxhill har en väl genomarbetat och dokumenterad process som gör att vi kan visa upp goda resultat i våra rekryteringar, även då kompetenserna som efterfrågas är svåra att hitta. Vi börjar alltid med att göra ett gediget förarbete som innehåller en analys av organisationen och dess kultur och värdegrund, tjänstens utmaningar och målet med rekryteringen. Det resulterar i en kravspecifikation som ligger till grund för det kommande arbetet, då headhunting kommer in i bilden. Vi lägger självklart ut annonser för de tjänster som vi söker talanger till, men det huvudsakliga arbetet och resultatet kommer från att vi söker i och utanför våra nätverk efter rätt person som vi bedömer har förutsättningar att både trivas och prestera i den aktuella tjänsten.

Vi använder sociala medier, kandidattipsare och professionella nätverk för att hitta kandidater som kan vara rätt för rollen. Vi tar diskret kontakt med personen i fråga och om det är en lovande kandidat som visar intresse för tjänsten genomför vi en telefonintervju. Om kandidaten verkar matcha det vi söker och är fortsatt intresserad håller vi en kompetensbaserad djupintervju. Efter att vi har hittat ett antal personer som uppfyller kraven och önskemålen presenterar vi dessa för er som kund. Därefter väljer ni vilka ni vill träffa för en intervju. Vår rekommendation är alltid att hålla intervjuerna så snabbt som möjligt efter att kandidaterna har blivit presenterade så att intresset inte falnar eller kandidaten hinner blir erbjuden andra intressanta möjligheter.

När ni har en slutkandidat utifrån vår headhunting brukar vi hjälpa till att säkerställa att det verkligen är rätt person ni har hittat. Det gör vi genom tester, till exempel personlighetstester och referensintervjuer, vi kan också göra bakgrundskontroll av personen om uppdraget kräver det.

Tips från en headhunter i Stockholm

Det finns några saker att tänka på när man genom headhunting vill hitta en kandidat för en tjänst. Vi brukar ge tre råd till de vi hjälper:

  1. Se till att er kravprofil är realistisk och gediget gjord.
  2. Var tydliga med vad som är attraktivt med tjänsten.
  3. Ha en process som håller hög kvalitet och är tillräckligt snabb.

Ett väl utfört förarbete är grunden för en bra rekrytering. Vill du hitta den där personen som verkligen kan lyfta både rollen och organisationen är det viktigt att ni vet vilken typ av person ni letar efter, och vad som attraherar just en sådan person. Ta reda på vad som är viktigt för den typ av kandidat du vill ha och utforma ett erbjudande som lockar din målgrupp.

Headhunting för att nå framgång

Boxhill jobbar aldrig efter att hitta en kandidat som är tillräckligt bra, vi ser till att du får den bästa möjliga och bäst lämpliga kandidaten till din organisation. Vi har ett optimalt nätverk och använder headhunting, search och uppsökande rekrytering för att hitta talangerna som kanske inte söker ett nytt jobb men som är mottagliga för en diskussion kring sin karriär. Vi hittar kandidater även till tjänster där det finns få kompetenser och där efterfrågan är hög. . Varmt välkommen att höra av dig till oss för att få hjälp med din nästa rekrytering genom där headhunting behövs.

Med många år i branschen har vi ett långt track record av lyckade rekryteringar.

Bakom varje rekrytering finns en gedigen relation mellan oss, företaget och den som anställs. Här följer ett axplock av tillsatta roller.

IT-Chef till Vasakronan

Chef, Nätutveckling - regionnät

Chef System & Digital Utveckling

Tillsatta tjänster