Rekrytering - Nyckelpostioner inom IT & Digital

Vi säger nyckelpositioner inom IT, men vad menar vi då med det? För oss handlar IT om verksamhetsnytta.

De roller vi rekryterar till arbetar med allt från Strategi & Verksamhet till Design och Teknik. Vi rekryterar ofta både verksamhetsnära IT-roller såväl som tekniska specialister. För oss handlar rekrytering om att attrahera de mest lämpade kandidaterna för en specifik roll. Ofta handlar det om personer som är nöjda med sin nuvarande arbetssituation och inte aktivt söker jobb.

Ett nära samarbete och god förståelse för er som bolag är grunden för att rekryteringen ska bli framgångsrik. Vår gemensamma analys av ert rekryteringsbehov ligger till grund för hur vi mest effektivt finner rätt person. Med en ständig nyfikenhet på ny modern teknik arbetar vi effektivt och framgångsrikt med search. Vi identifierar och utvärderar kandidater med rätt kvalifikationer utifrån vår kvalitetssäkrade rekryterings- och searchprocess.

 

Vilka egenskaper, drivkrafter och kompetenser behövs för att skapa värde i just din verksamhet?

Nyckeln till en framgångsrik tillsättning är att förstå vad organisationen vill uppnå. Vilken kompetens som behövs för att uppnå mål och visioner. Vid uppdragets start gör vi en gedigen förstudie för att ringa in vilket ledarskap som krävs för att föra verksamheten och medarbetarna framåt, mot målet.

Bli en del av vårt nätverk!

Med många år i branschen har vi ett långt track record av lyckade rekryteringar.

Bakom varje rekrytering finns en gedigen relation mellan oss, företaget och den som anställs. Här följer ett axplock av tillsatta roller.

Chefsarkitekt för Digitala kanaler och CRM

IT-Chef till Vasakronan

Automationsingenjör/PLC-programmerare

Tillsatta tjänster