Det optimala chefsnätverket

Att en chef- eller ledarrekrytering blir lyckad får enormt stora positiva konsekvenser.

Boxhill Executive erbjuder chefsrekrytering genom Executive search och headhunting.  I vår värld är ”good enough” inte tillräckligt bra. Därför sätter vi oss i förarsätet och tar aktivt kontakt med de personer som vi bedömer ha potential att bli framgångsrika i den roll vi rekryterar till.

Boxhills ambition är att erbjuda det optimala nätverket för att hitta de ledare som hjälper just er organisation att nå era mål och visioner. Vårt Chefsnätverk är ett strategiskt uppbyggt, ständigt växande och aktuellt nätverk av högpresterande ledare och chefer.

Våra rekryteringskonsulter har egen erfarenhet av ledarskap och har god förmåga att bedöma ledare. Vi är utbildade i chefsrekrytering, ledarskapsteori, coaching och personbedömning. I  våra rekryteringsprocesser används givetvis verktyg som står på god vetenskaplig grund och som vi är certifierade i.

Roller vi ofta tillsätter genom vår process för Chefsrekrytering är CIO, IT-chefer, VD, Produktchefer, PMO-chef, Utvecklingschef, teknikchef m fl.

Det optimala chefsnätverket

Boxhills ambition är att erbjuda det optimala nätverket för att hitta de Ledare som hjälper just er organisation att nå era mål och visioner. Vårt Chefsnätverk är ett strategiskt uppbyggt, ständigt växande och aktuellt nätverk av högpresterande ledare och chefer. Vi söker ständigt upp framgångsrika ledare som besitter kompetenser som är eftertraktade hos våra kunder.

Bli en del av vårt nätverk!

Med många år i branschen har vi ett långt track record av lyckade rekryteringar.

Bakom varje rekrytering finns en gedigen relation mellan oss, företaget och den som anställs. Här följer ett axplock av tillsatta roller.

Lösningsarkitekt, digitala arbetsplatsen

Technical Manager till SafeLine i Tyresö

Head of Sales to Avaus

Tillsatta tjänster