Praktiska tips om CV

Det finns många råd och diskussioner angående CV. Jag har upptäckt att diskussionerna allt för ofta handlar om detaljer som bild, typsnitt, design etc men sällan om CVs funktion. Jag listar några fundamentala råd nedan, som ofta glöms bort.

Vad är egentligen syftet med ett CV? Mitt svar är:

  1. För att ta dig genom ett filter av kompetenskrav om du söker på en annons.
  2. För att kunna bli hittad i sökningar exempelvis via LinkedIn.
  3. Som presentationsmaterial för dig då du gått vidare i en rekrytering.

Några fundamentala råd när det gäller CV

När rekryteraren har tittat på din CV och bedömt den som intressant vill denne ha kontakt med dig. Allt för ofta saknas tydliga kontaktuppgifter i CV. Säkerställ att Namn, e-mail och/eller telefonnummer finns med på ett tydligt sätt så att rekryteraren kan nå dig. Gärna i sidhuvudet.

Sidnumrera din CV om den innehåller flera sidor.

Säkerställ att din CV är lättläst.

Det finns olika åsikter angående bild i CV. Min åsikt är att en CV kan vara med eller utan bild. Båda är OK. Om du vill ha en bild med så låt den vara neutral och professionell. Syftet är att en bild kan, för vissa personer, göra din CV enklare att komma ihåg.

Skriv relevant info om arbetshistorik tidigt i CV. Innan arbetshistorik kan du ha en kort ”summary”.

Om du söker på en annons, se till att kraven på kompetens är enkla att hitta i ditt CV. Din CV ska bli utvald så att du får komma på ett personligt möte. Den ska passera ”filtret”. Valet sker oftast på krav på kompetens. Personlighet och eventuellt intresse för dig som person tas oftast upp senare i rekryteringsprocessen.

Gör din CV eller profil sökordsoptimerad om du vill bli hittad av en headhunting- eller searchfirma. Vilka nyckelord önskar du bli funnen på? Hur tror du att rekryteraren letar?

Försök tänk som en rekryterare; om jag ska anställa en person med min kompetens, hur skulle jag tänka då? Vad är viktigt att säkerställa? Vad skulle jag fokusera på i ett CV?

2019/05/20 av Ann Bender